Agrikamp Akkerbouw - Producten

Het bedrijf is ongeveer 220 hectare groot verdeeld over 10 percelen. Hierop telen wij poot- en consumptie aardappelen, tweedejaars plantuien, zaaiuien, graan en suikerbieten.

Het bouwplan voor 2014 op ons bedrijf is als volgt:

  • 77,5 hectare wintertarwe
  • 51 hectare suikerbieten
  • 40 hectare uien (20 ha gele tweedejaars plantuien, 10 ha rode zaaiuien, 10 ha gele zaaiuien)
  • 52 hectare aardappelen
  • 4 hectare conserven
  • 9 hectare grasland

Aardappelen
Op het bedrijf worden consumptie aardappelen verbouwd in een 1 op 4 rotatie. Dat wil zeggen dat er één keer in de vier jaar op hetzelfde perceel aardappelen staan. Dit zijn meestal de rassen Première, Miranda of Fontane maar andere rassen kunnen ook worden verbouwd. Ook wordt er land verhuurd voor de teelt van pootaardappelen. Zowel de Première als de Miranda leent zicht uitstekend voor zowel directe consumptie als frites aardappel. Beide zijn vroege rassen met een uitstekende smaak en kwaliteit. De kleigrond op het bedrijf leent zich uitstekend voor dit gewas waardoor wij veelal verzekerd zijn van een hoge opbrengst. Het poten en rooien van de aardappels wordt uitbesteed aan derden. De opslag wordt door Agrikamp zelf verzorgd.


aardappelveld aardappelrooier

Uien
Wij telen zowel zaai als plantuien op het bedrijf. Het zaaien, rooien en laden wordt gedaan door een plaatselijke loonwerker zodat alles op het juiste moment plaats vindt met moderne machines. De tweedejaars plantuien die op het bedrijf geteeld worden zijn het eerste gewas wat ieder voorjaar de grond in gaat en ook als eerste worden gerooid. Hiermee kan de vroege markt worden bedient aan het begin van ieder seizoen.

Een andere teelt van uien die op het bedrijf plaats vind is die van de zaaiuien. Wij telen zowel geel (Summit) als rood (Red Baron) vlezige uien om een zo'n ruim mogelijk aanbod te creëren. Deze uien worden gezaaid in maart of april en meestal in september gerooid. Wanneer nodig kunnen deze worden bewaard tot in april of mei.


uienveld uien

Suikerbieten
Suikerbieten zijn een belangrijk gewas op het bedrijf. Niet alleen is het erg goed voor de natuur maar het past ook goed in de 1 op 4 rotatie die wij hanteren. Jaarlijks wordt er ongeveer 50 hectare suikerbieten geteeld. Eén hectare suikerbieten zorgt voor 15 miljoen liter zuurstof per jaar. Met het areaal bieten wordt er dus 750 miljoen liter zuurstof geproduceerd wat genoeg is om 3570 mensen een jaar lang van te laten leven. Het volledige Nederlandse areaal suikerbieten is voldoende om 7 miljoen mensen een jaar lang van zuurstof te voorzien. Het zaaien en rooien van de suikerbieten wordt uitgevoerd door een loonbedrijf. Tussen september en december worden de bieten gerooid. Wij proberen onder zo droog mogelijke omstandigheden te rooien zodat bodemverdichting tot een minimum beperkt blijft . Nadat de bieten gerooid zijn wordt er bijna altijd wintertarwe ingezaaid zodat de bodem zich kan herstellen van dit intensieve gewas wat veel voedingsstoffen van de bodem vergt.

suikerbieten suikerbietenbord

Graan
graan Op het akkerbouw bedrijf wordt 100 hectare graan geteeld. Dit is voornamelijk wintertarwe maar wanneer het hiervoor te laat is door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden wordt er soms ook uitgeweken naar zomertarwe of zomergerst. Wintertarwe is tevens het grootste gewas op het bedrijf met ongeveer 100 hectare. De tarwe zorgt ervoor dat de grond zich kan herstellen van een intensief gewas als bijvoorbeeld aardappels of suikerbieten dat veel voedingsstoffen uit de bodem ontrekt. Na de oogst wordt de stoppel gecultiveerd en ingezaaid met een groenbemester. Meestal is dit bladrammenas of mosterd. Dit gewas zorgt voor structuurverbetering, het verhogen van het organische stof gehalte in de bodem en remt de verspreiding van aaltjes die veel schade in een volggewas als bieten of aardappels kunnen aanbrengen. Ook is het gewas goed voor de natuur en bevorderd het bodemleven.

graanveldHet zaaien van de tarwe wordt gedaan met eigen mechanisatie. Het dorsen wordt uitbesteed aan een collega akkerbouwer en loonwerker. Ook wordt ongeveer de helft van het achtergebleven stro geperst. Het stro wordt soms ook gehakselt om het organische stof gehalte in de bodem te verhogen en de achtergebleven stikstof die in de plant zit te benutten. De kleigronden van de Hoeksche Waard lenen zich uitstekend voor de teelt van tarwe waardoor opbrengsten van 10 ton per hectare of hoger eerder regel als uitzondering zijn. Het graan wordt na de oogst opgeslagen waarna het van daaruit verder verwerkt zal worden.Gewasbescherming
Alle gewasbescherming op het bedrijf wordt uitgevoerd door het bedrijf United Growers. United Growers is een onderneming bestaande uit Agrikamp en akkerbouwbedrijf Mol. United Growers wordt constant geadviseerd door specialisten en toeleveranciers zodat ten alle tijden een passende gewasbescherming kan worden uitgevoerd. Dit gebeurt onder de juiste omstandigheden zodat daarmee een goede kwaliteit van het product kan worden gewaarborgd.


Anton Varekamp en Ronald Mol