Agrikamp Akkerbouw - Nieuws

Op deze pagina kunt u regelmatig nieuws vinden over de recentelijk gebeurtenissen op ons bedrijf en de groei van gewassen.

Hier kunt u alle gewenste informatie vinden over ons bedrijf en de producten die wij verbouwen. Ook zijn er foto's te vinden van de verschillende werkzaamheden die het jaarrond plaatsvinden. Ook zal de website diversen keren per jaar worden geüpdate om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden bij Agrikamp.

Juli 2022 - Oogst is begonnen
De oogst is dit jaar vroeg begonnen op ons bedrijf. In juli is alle 100 hectare wintertarwe geoogst onder goede omstandigheden. De opbrengst en kwaliteit hiervan zijn zeer goed op zowel de vroege als laat gezaaide percelen. Na de graanoogst is een begin gemaakt met het rooien van de vroege consumptieaardappelen. Deze zijn van het ras Colomba. Begin augustus worden de tweedejaars plantuien gerooid en opgeladen. Dankzij frequent beregenen staan alle gewassen er goed voor en zijn de opbrengsten van de vroege aardappelen en uien goed. Het weer in augustus moet uitwijzen of de opbrengsten van de hoofdoogst aardappelen en uien ook goed zijn. Het is nog steeds erg droog en beregenen blijft noodzakelijk.

image image

image image

15 juni 2021
Het ras Colomba, gepoot op 5 maart, is vandaag voor de tweede keer beregend.

image

1 april
Na op 5 maart de suikerbieten gezaaid te hebben staan op 1 april 90.000 bietjes per hectare boven.

image

26 februari

De tweedejaars plantuien zijn geplant

Bouwplan 2021

image
Kali-60 strooien over de vorst op 13 februari.

Bouwplan 2021
Tarwe60 ha
Zaaiuien20,5 ha
Tweedejaars plantuien20 ha
Tuinbonen19,5 ha
Aardappels55 ha
Suikerbieten60 ha
Grasland10 ha


17 september - laatste rode uien geoogst

Voorjaar 2019 – Zeer vroege start

Op 22 februari zijn de tweedejaars plantuien geplant met onze eigen combinatie. Vervolgens zijn op 1 maart de eerste consumptieaardappelen gepoot. Deze zijn van het ras Solist. In 2018 startte het poten van de aardappelen op 28 april!

Bouwplan 2019
Consumptieaardappelen54 ha
Suikerbieten51 ha
Uien41 ha
Graan63 ha
Tuinbonen21 ha
Blijvend grasland8 ha
Weiland met riet, water en opgaande begroeiing2 ha


image

28 April 2018 - Aardappelen poten gestart

image

Februari 2018: Eerste voorjaarswerkzaamheden
Het voorjaar is aangebroken bij Agrikamp. Op donderdag 23 februari zijn de eerste tweedejaars plantuien in de grond gegaan. De omstandigheden waren prima. Het land is 2 weken eerder geploegd.

Voor dit jaar is geïnvesteerd in een Wifo plantmachine die 1 bed van 2,25 meter breedte plant. De trekkerwielen lopen zo niet meer over het bed waar de uien geplant worden. Dit levert hopelijk een meeropbrengst.

Bouwplan 2018
Wintertarwe65 ha
Aardappels53 ha
Suikerbieten57 ha
Tuinbonen 20.5 ha
Tweedejaarsplantuien 20 ha
Zaaiuien rood / geel 19 ha
Blijvendgrasland 9.5 ha


image

Juli/augustus: Zomerwerkzaamheden
Op 21 juli is de oogst bij Agrikamp begonnen met het rooien van de eerste vroege aardappelen. Het ras is Solist. De kwaliteit is super, de opbrengst dit jaar lager: 30 tot 35 ton/ha. Op 27 juli is de eerste wintertarwe geoogst. Ook hier fors lagere opbrengsten van rond de 8 ton/ha. De oogst is goed verlopen en al op 29 juli kon worden begonnen met het zaaien van de groenbemester bladrammenas op de percelen waar tarwe stond. Dit in het kader van de vergroeningseisen.

image image

image

4 april: Voorjaarswerkzaamheden
Het voorjaar bij Agrikamp is dit jaar op 14 maart begonnen. Toen zijn we begonnen met het planten van de tweedejaars plantuien. Hierna volgde zaaien van de suikerbieten. In twee dagen tijd, op 18 en 19 maart, zijn alle bieten gezaaid. Op 4 april hadden we al een opkomst van 90 procent. Op 24 maart volgde het zaaien van de uien. Deze liggen op 4 april allemaal geschoten.

Ook zijn eind maart (21 en 22 maart) de vroege (tafel)aardappelen gepoot door de loonwerker. Tussen de buien door is het ons toch gelukt om begin april de rest van ons aardappelareaal te poten.

image image

image image

Bouwplan 2016

  • 76.5 ha Wintertarwe
  • 54.0 ha Suikerbieten
  • 61.0 ha Aardappelen
  • 13.5 ha Tweedejaars plantuien
  • 20.0 ha Zaaiuien
  • 9.00 ha Blijvend grasland
Nieuwsarchieven